หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0708006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย