หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0706005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 แม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย