หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0202010002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย