หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0204009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 เวียงปางคำ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย