หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0302002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ทุ่งงิ้ว ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย