หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1304005002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย