หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1304004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ขวากใต้ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย