หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0202012001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิงาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย