หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0202006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย