หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0104006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย