หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0602007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ร่องเปา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย