หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0107001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย