หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1601001002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ป่าตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย