หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0601005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 แม่พุงเหนือ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย