หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0606007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ร่องบงใต้ ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย